Trúc Lâm Chân Nguyên – Ngôi chùa có đàn khỉ thiên nhiên nhiều nhất

Trúc Lâm Chân Nguyên thuộc trường phái Đại thừa, kiến trúc của Thiền viện mang dáng dấp Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, và

Read more