Chùa Pháp Môn – Tổ tiên của các ngôi chùa trong khu vực Quán Trung

Chùa Pháp Môn (法门寺) tọa lạc tại thị trấn Pháp Môn, huyện Phú Phong, tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An, tỉnh Thiểm

Read more