Chùa nổi tiếng Sài Gòn thu hút đông đảo khách hành hương

Chùa nổi tiếng Sài Gòn phải kể đến chùa Xá Lợi, ngôi chùa có tháp chuông cao nhất Việt Nam, Nam thiên đệ nhất

Read more