Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh – Chùa nổi tiếng miền Bắc

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh được xây dựng quy mô trên một nền chùa cũ đã đổ nát vào thời gian sau sự kiện

Read more