Chùa Huyền Không – Ngôi chùa của 3 tôn giáo (Phần 4)

Chùa Huyền Không có một sân chùa hình chữ nhật dài gần 10m, rộng gần 3m, có thể chứa được mấy chục người, còn

Read more

Chùa Huyền Không – Ngôi chùa của 3 tôn giáo (Phần 3)

Chùa Huyền Không xây vào hậu kỳ vương triều Bắc Ngụy, cách đây hơn 1400 năm. Vương triều Bắc Ngụy đã đưa đàn lễ

Read more