Ngũ Nhạc Linh Từ Nơi Linh Thiêng Xứ Chùa Hương

Đền Trình – Quần thể di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh chùa Hương, tên chữ là Ngũ Nhạc Linh Từ tên dân gian thường gọi là đền Trình, một di tích lịch sử văn hóa trong khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn. Theo thuyết phong thủy, dãy núi Ngũ nhạc toán lên hình ảnh một con rồng lớn, dáng núi uy nghiêm uy dũng, minh đường tụ thủy, sinh khí trường tồn mạnh mẽ, từ xa xưa dân thôn đã dựng một ngôi đền nhỏ để thờ một vị thần tướng đã góp công lớn trong công cuộc đánh đuổi giặc Ân phò Vua Hùng Huy Vương thứ VI…

Theo ghi chép của đền có ghi lại: Vào đời Vua Hùng Vương thứ VI, Ở Bộ Vũ Linh Quận Siêu Loại – Hương Vĩnh Thế có một gia đình Lạc Tướng dòng dõi Vua Hùng. Kết duyên cùng bà Nguyễn Thị Liễu, người ở vùng núi Hương Tích. Vợ chồng hòa nhã ăn ở đức độ, hay làm việc thiện, nhưng có một nỗi là tuổi cao mà chưa sinh được quý tử nối nghiệp vương gia.

Một ngày nọ bà Liễu nói với Hùng công: thiếp kết duyên với ngài là do trời định, nay thiếp xin về quê cầu quý tử để nối nghiệp Vương Gia. Hùng Công nghe nói rất vui mừng sai gia nhân cùng bà Liễu về vùng núi Hương Tích. Khi về đến quê hương bà một mình đi vào núi Ngũ Nhạc, được thần núi cho biết : Thiên Đình cho Hoàng Hổ Tinh xuống đầu thai, mai sau cứu nước phò Vua. Bà Liễu bái tạ thần linh, cảm tạ dân hương Yến Vỹ.

Thấm thoát ngày tháng thoi đưa, bà Liễu đã mang thai được 14 tháng, Rồi cuối cùng bà Liễu sinh hạ một người con trai, mặt vuông trán rộng, tay dài quá gối, tướng mạo đã lộ rõ vẻ lẫm liệt oai phong. Vợ chồng Hùng công vui mừng khôn xiết. Một trăm ngày sau Hùng Công mời già lão hương dân tới đặt tên con là Hùng Lang.

Hùng Công lại sai gia nhân sắm sửa lễ nghi cùng mình về núi Ngũ Nhạc tạ ơn trời đất. Trong những ngày ở lại đây Hùng Công luôn cảm thấy bất an và cũng là lúc gia nhân hốt hoảng báo tin : Bà Liễu đã hoá về trời, để lại cho Hùng Công một phong thư:

“Phong thư gửi lại chốn nhân gian
Đọc kỹ lang quân sẽ rõ ràng
Thần núi xuống trần mừng để lại
Ngày sau giúp nước cứu nhân gian”.

Hùng công đọc thư lòng đau thương khôn xiết. Lo việc an nghỉ cho bà Liễu xong, Hùng Công nói với gia nhân: “Con ta và vợ ta đều có tiền duyên ở Hương Tích nơi lưu dấu thơm của phật, cảnh kỳ sơn tú thuỷ quần tiên tụ hội, ta xin lưu lại nơi đây nuôi dạy con ta và trả nghĩa mối nhân duyên thiên định” Khi Hùng Lang được 13 tuổi thì Hùng Công về trời. Đến năm Hùng Lang được 18 tuổi đã là người tinh thông võ nghệ, uy đức khác thường, hương dân rất tôn kính