Ngôi chùa nổi tiếng đất Sài Gòn xưa và nay mang tên Pháp Hoa

Ngôi Chùa nổi tiếng TPHCM do Hòa thượng Đạo Thanh, sinh quán tại Quảng Nam, khai sáng năm Mậu Thìn (1928). Ngài đã trùng tu chùa vào năm 1932

Do hạnh nguyên trồng rau, bốc thuốc cứu dân độ thế của ngài nên được người đời và người hành hương thập phương tới lui đông đảo

Ngôi Chùa nổi tiếng, chùa nổi tiếng tphcm, Chùa Pháp Hoa
CHÙA PHÁP HOA

Thượng tọa Như Niệm kế vị trụ trì đã trùng tu lần thứ hai cho ngôi chùa nổi tiếng này vào năm 1965, xây tháp Đa Bảo cao 32m vào năm 1990 và đại trùng tu ngôi chánh điện vào 2 năm 1993-1994 với quy mô hiện đại. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm, chùa có nhiều pho tượng Phật, Bồ-tát cổ.
Từ năm 1989, chùa đã mở phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh đường. Hiện nay, ngôi chùa nổi tiếng Pháp Hoa đặt văn phòng Ban điều hành hệ thống Tuệ Tĩnh đường Phật giáo thành phố và văn phòng Ban đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận.
Nguồn thanhnien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *