Chùa Phổ Đà Đà Nẵng – Điểm hành hương Phật giáo đáng đến

Chùa Phổ Đà Đà Nẵng được gọi là Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam – Đà Nẵng với bốn khóa đào tạo liên tục khoảng 300 Tăng Ni sinh trong và ngoài thành phố.

Chùa Phổ Đà Đà Nẵng là trú xứ an cư và bố tát của chư Tăng, là nơi tu học của thiện nam tín nữ với những Phật sự trọng tâm như: điểm an cư tập trung được tổ chức từ năm 1976 đến nay với mỗi mùa ACKH bao gồm chư Tăng trên địa bàn thành phố. Một đạo tràng Pháp Hoa sinh hoạt hơn 30 năm đến nay đã có hơn 300 tín đồ (trong đó vừa duy trì việc tu học, còn nhận lãnh trách nhiệm bảo trợ Trường TCPH Đà Nẵng và tổ chức thường xuyên công tác từ thiện xã hội). Một đoàn Phật tử Thiện Sanh được sinh hoạt ngày Chủ nhật hàng tháng dành cho nam nữ thanh niên từ 20 đến 40 tuổi. Và chúng Tịnh độ sinh hoạt buổi tối hàng đêm…

chua noi tieng , Chùa nổi tiếng Việt Nam, chua noi tieng Da Nang, Chua Pho Da Da Nang, Chua Pho Da

Chùa Phổ Đà Đà Nẵng – Điểm hành hương đáng đến

Chùa Phổ Đà Đà Nẵng là tòa soạn Tạp chí Tam Bảo do HT.Thích Tôn Thắng làm Chủ nhiệm (năm 1937) được xuất bản song hành với các tạp chí Viên Âm, Đuốc Tuệ, Từ Bi Âm… Đến mùa Pháp nạn (1963) của PG miền Trung, chùa Phổ Đà là điểm tập hợp của các lực lượng đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, hòa bình dân chủ, trong đó có sự kiện HT.Thích Tôn Thắng đã dẫn đầu đoàn tuyệt thực đấu tranh bất bạo động trước Tòa Thị chính Đà Nẵng và phát nguyện tự thiêu cho đạo pháp trường tồn. Năm 1970 tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Gia – một Đại giới đàn quy mô với các vị cao tăng của GHPGVNTN và hơn một ngàn giới tử. Đến năm 1996 tổ chức Đại giới đàn Phước Huệ. Đây cũng là địa điểm thu hút du khách hành hương Phật giáo hàng năm!

chua noi tieng , Chùa nổi tiếng Việt Nam, chua noi tieng Da Nang, Chua Pho Da Da Nang, Chua Pho Da

Chùa Phổ Đà Đà Nẵng đã trải qua hai đời trụ trì, trong đó HT.Thích Tôn Thắng (từ buổi sơ khai đến năm 1976 thì viên tịch) và HT.Thích Từ Mẫn (đệ tử) trên cương vị là trụ trì từ thời điểm đó đến ngày nay… Chư Tăng chùa Phổ Đà có những vị tham gia công tác lãnh đạo PG địa phương nhiều nhiệm kỳ liên tục như: HT.Thích Từ Mẫn; TT.Thích Từ Tánh, Phó Hiệu trưởng trường TCPH Đà Nẵng; ĐĐ.Thích Từ Nghiêm…

Cùng với hàng trăm ngàn đệ tử tại gia trên khắp mọi miền đất nước trong hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của ngôi cổ tự giữa lòng thành phố, chùa Phổ Đà đã có những vị là đệ tử xuất gia của HT.Thích Tôn Thắng đã trưởng thành và dìu dắt hàng hàng lớp lớp đệ tử kế tiếp để làm rạng danh môn đồ pháp quyến của bổn sư xây dựng chùa Phổ Đà từ thuở ban sơ.

Nguồn: VuonhoaPhatgiao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *