Chùa Hòa Thạnh cách thành phố Long Xuyên 87 km (Phần 1)

Chùa Hòa Thạnh, di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc Gia tọa lạc tại ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chùa Hòa Thạnh cách thành phố Long Xuyên 87 km.

Chùa Hòa Thạnh (Hòa Thạnh cổ tự) tọa lạc tại ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chùa Hòa Thạnh cách thành phố Long Xuyên 87 km.

Chua Hoa Thanh cổ tự do nhân dân thôn Nhơn Hòa (nay là Nhơn Hưng) xây dựng từ năm 1847, ban đầu rất đơn sơ bằng cây tạp, vách lá, mái tranh.

Năm 1911, hòa thượng Huỳnh Hồng Diệp ở chùa Mai Sơn, xã Xuân Tô chuyển về Hòa Thạnh làm sư trụ trì. Năm 1913, chùa bị cháy, nhân dân đóng góp để xây dựng lại chùa bằng danh mộc, vách ván, mái lợp ngói âm dương, cách nền cũ khoảng 40m.

Chùa nổi tiếng, ngôi chùa nổi tiếng, chua noi tieng, chùa nổi tiếng Việt Nam, chua noi tieng An Giang, Chùa Hòa Thạnh

Năm 1925, hòa thượng Huỳnh Hồng Diệp cho xây dựng lại chùa khang trang như hiện nay, rộng 11.5 m, dài khoảng 40m. Hòa thượng trụ trì Diên Minh là hội viên thường trực của Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học vào những năm 1930. Chùa Hòa Thạnh còn bảo tồn nhiều pho tượng cổ có giá trị nghệ thuật. Ngày 17 tháng 05 năm 1993, chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc Gia.

Ngôi chùa Hòa Thạnh là nơi cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã từng ở. Sau khi từ quan, để tránh sự theo dõi của mật thám và chính quyền thực dân Pháp, cụ Sắc đã đi qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ, trong đó có An Giang. Từ năm 1921 đến 1923, cụ thường lui tới chùa Cây Mít (tên gọi chùa Hòa Thạnh phổ biến lúc bấy giờ), lúc đó chùa do hòa thượng Huỳnh Hồng Diệp, đồng thời là một sĩ phu yêu nước, trụ trì. Hòa Thạnh được sử dụng như một địa điểm gặp gỡ, liên lạc giữa cụ Phó Bảng với các sĩ phu khắp các nơi. Và cũng từ chùa Hoà Thạnh, tinh thần yêu nước, sự bất hợp tác với thực dân Pháp và chính quyền tay sai đã có ảnh hưởng rộng lớn tới nhân dân trong vùng.

 

Theo Yan.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *