Chùa nổi tiếng Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội (Phần 5)

Chùa Cầu Đông có số lượng tượng tròn tương đối phong phú (gần 60 pho), một số pho giá trị tạo tác khá cao, điển hình là bộ Tam Thế Phật,….

Bài trước: Chùa nổi tiếng Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội (Phần 4)

Chùa Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội. Sang thế kỷ XVIII, vì không được tu sửa thường xuyên, tường Hoàng Thành bị sụt lở nhiều. Khi quân Tây Sơn tiến ra Bắc, các cửa Hoàng Thành đã bị đổ gần hết, chỉ còn hai cửa Đại Hưng và Đông Hoa. Nhà Tây Sơn đã cho đắp lại Hoàng Thành theo nền cũ từ cửa Đông Hoa đến cửa Đại Hưng, đồng thời làm thêm một số công trình mới. Dưới thời Nguyễn, vua Gia Long ra lệnh phá bỏ Hoàng Thành cũ và xây dựng một toà thành mới theo kiểu Vô băng (Vauban).

Chùa nổi tiếng, ngôi chùa nổi tiếng, chua noi tieng, chùa nổi tiếng Cầu Đông, Chùa nổi tiếng, chùa nổi tiếng Hà NộiChùa Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội

Những năm gần đây, vấn đề vị trí thành Thăng Long được nhiều nhà sử học quan tâm nghiên cứu. Một số giả thuyết đã được nêu ra nhưng cần được kiểm chứng qua khảo sát thực địa và khai quật khảo cổ học. Tại khu vực phía Đông, giới nghiên cứu chú ý đến các di tích: chùa Cầu Đông (38 Hàng Đường), đình Đông Môn (số 8 phố Hàng Cân), đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm) và Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông). Chùa nổi tiếng Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội

Hiện tại, đình Đông Môn, diện tích thu hẹp nhiều, đồ thờ tự không còn gì và cũng chưa được xếp hạng. Tuy nhiên, đình cũng là một chỉ giới quan trọng để xác định vị trí Cửa Đông tức cửa Tường Phù thời Lý, Trần, sang thời Lê đổi thành cửa Đông Hoa và dân gian quen gọi là Cửa Đông. Chùa Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội.

Chùa nổi tiếng, ngôi chùa nổi tiếng, chua noi tieng, chùa nổi tiếng Cầu Đông, Chùa nổi tiếng, chùa nổi tiếng Hà Nội

Vị trí của đền Bạch Mã được định vị ở phía Nam sông Tô Lịch trên Bản đồ Hồng Đức, gần cửa sông Tô đổ ra sông Nhị, thuộc phường Giang Khẩu. “Việt điện u linh” có đoạn chép về đền này: “Đến đời nhà Lý dựng đô ở Thăng Long, vua Thái Tông cho mở phố chợ về phía Cửa Đông, hàng quán chen chúc, sát đến bên đền, rất là huyên náo. Muốn dựng đền ra một chỗ khác song vua lại nghĩ, một ngôi đền cổ không nên dời đi, mới đem sửa sang lại, đền liền với các nhà ngoài phố, riêng để một nhà bên trong làm nơi thờ thần… Trước đây ở phố Chợ Đông, ba lần phát hỏa, các nhà trong phố bị cháy hầu hết, duy đến chỗ thờ thần, lửa không bao giờ cháy đến”. Chùa Cầu Đông tại Thăng Long Hà Nội.

Hội quán Phúc Kiến còn lưu giữ một tấm bia niên đại Gia Long thứ 16 (1817), cung cấp thông tin đáng lưu ý là người Hoa mua đất ở xứ cửa Đông Hoa để xây Hội quán.

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *