Chùa Tây Phương – Danh thắng hết sức độc đáo của xứ Đoài xưa

Chùa Tây Phương gồm ba nếp nhà song song: bái đường, chính điện và hậu cung. Mỗi nếp có hai tầng mái kiểu chồng

Read more