Chùa Đà Quận – Thế Kỷ XVII (Hòa An, Cao Bằng)

Ngôi chùa Đà Quận nằm ở xóm Đà Quận, thị xã Cao Bằng, được xây dựng vào đầu thế kỷ XVII, thời vua Càn Thống để thờ Đà Quận công Mạc Ngọc Liễn, một danh tướng đã có công với nhà Mạc

Lịch sử

Sử cổ ghi: Chùa nằm ở thôn Đà Quận, quanh năm hương khói để tạ ơn người có công lao với nước, đồng thời thờ thần linh phò trợ cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Được xây dựng từ thời nhà Lý, đến thời nhà Lê được trùng tu tôn tạo, đến thời nhà Nguyễn được sửa sang mở rộng và đến năm 2007 lại được khôi phục lại.

Kiến trúc

Trong chùa có hai quả chuông. Trên chuông có đúc bài văn minh bằng Hán tự, nội dung ca ngợi cảnh đẹp của châu Thạch Lâm xưa. Hai quả chuông chùa thuộc loại chuông lớn ở nước ta được đúc bằng hợp kim đồng

Dáng dấp chuông mang chất điêu khắc nối khối, chân chất, thoáng đãng, mộc mạc. Về văn tự ngay đến tên chuông, Bình thường vẫn thấy được đúc bằng đại tự nổi cao, không có ở cả hai chuông. Thoạt nhìn, mặt chuông không thấy Minh văn, người kỹ tính sẽ thấy mặt quả chuông nhỏ có khắc chữ vuông ở tất cả các ô. Trong đó, những phần nữa trên đã gần như hết chữ, những ô thuộc nửa dưới còn rõ hơn. Nơi đó được khắc phần đầu của bài văn đã đọc được hầu hết các chữ vuông là chữ Hán ca thán sự hoàn mỹ châu Thạch Lâm lúc bấy giờ và sự phục hồi của chùa Viên Minh sau khi nhà Lê khôi phục lại đất Cao Bằng.

Nhìn sang đôi diện với chùa Đà Quận là chùa Viên Minh, thờ phò mã Dương Tự Minh, thời nhà Lí, người có công lớn trừ loạn giặc, giữ gìn bình an vùng biên viễn Cao Bằng.