Chùa nổi tiếng Trung Quốc: Chùa Phật Ngọc – Thượng Hải

Chùa Phật Ngọc nằm trên đường Giang Ninh của thành phố Thượng Hải, từ lâu đã trở thành một trong những chùa nổi tiếng

Read more