Chùa Hàn San Trung Quốc thu hút khách du lịch

Cuối nhà Nguyên (1321-1367) Trương Sĩ Thành chiếm cứ Tô Châu, Chùa Hàn San do Tôn Thừa Hựu trùng kiến, tháp Phật do trưởng lão Pháp Thiên trùng tu đều bị hủy hoại bởi chiến tranh binh lửa.

Chùa Hàn San quy vào ba chùa, bốn am: chùa Tú Phong, chùa Tuệ Khánh, chùa Nam Phong. Đầu nhà Minh, sau khi pháp sư Xương Sùng trùng hưng thì chùa Hàn San vẫn còn là Tòng lâm.

Năm thứ ba Vĩnh Lạc, thiền sư Thâm Cốc Sưởng lại tu sửa. Căn cứ trong “Hàn San Tự Trùng Hưng Ký” của Diêu Quảng Hiếu ghi: “Thánh Triều Vĩnh Lạc năm thứ 3 (1405), Thiền sư lão thành Thâm Cốc Sưởng là người đầy đủ giới hạnh đến nhậm chức trụ trì, từ bàn tay trắng phấn đấu, quyên góp từ đàn việt, cắt đốn gai gốc, thu dọn gạch vụn, trước hết xây Phật Điện, kế tiếp xây tăng xá, cổng chùa rồi đến giảng đường, thiền đường, nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh, rồi đến những thứ cần thiết trong tự viện Sư đều sắp xếp đầy đủ. Cho đến đắp các tôn tượng chư Phật, Thích Ca Thế Tôn thờ cúng trong điện đường.

Gia Tĩnh (1522-1566), có vị Tăng là Bổn Tịch đúc chuông xây lầu, nhưng lại gặp sự cố binh biến của Nhật. Chuông chưa rõ bị hư hoại lúc nào, về ngày tháng năm của chuông chùa Hàn San bị hủy có thể bắt đầu khảo sát ở đây.

Chùa nổi tiếng ở nước ngoài, Chùa nổi tiếng Trung Quốc, chua o Trung Quoc, chua han san, chua han san Trung Quoc

Quang Tự năm thứ 32 (1906), Trần Quỳ Long trong lúc đi tuần tra Giang Tô, thẩm sát doanh ngũ, ngẫu nhiên đến Phong Kiều, nhận thấy chùa Hàn San – nghìn năm bị hoang vu, bèn phát tâm tu sửa: “Chọn ngày lành để chuẩn bị khởi công, mở rộng cửa để được gần đại lộ. Từ cổng đi vào, rẽ hướng nam, cầu đường gồm 3 dãy, rồi từ đường tiến vào, có 3 kho dựng đồ riêng biệt. Dãy nhà phía đông rộng rãi, là nơi nghỉ ngơi của khách. Dãy phía tây thì hơi hẹp, là nơi đặt để bia cổ của chùa. Những thư sách của Văn Đãi Chiếu (tên của một chức quan) và thơ của Trương Ý Tôn, đến nay đã bị thất khuyết, nên khắc lại để bổ sung vào.

Chùa nổi tiếng ở nước ngoài, Chùa nổi tiếng Trung Quốc, chua o Trung Quoc, chua han san, chua han san Trung Quoc

Sau cách mạng Tân Hợi đến năm 1949, trải qua cuộc chiến với bọn quân phiệt, khắp nơi người dân bị nạn kêu cứu thảm thương. Chùa Hàn San cũng không tránh khỏi, khói hương lạnh lẽo, ngoài ngõ không người, ra vào đơn độc, chư tăng tản mát mỗi người một nơi. Mùa thu năm 1941, các ông Cao Quan Ngô cùng tu sửa Tàng kinh lâu, đổi tên là Sương Chung Các. Lúc lạc thành, ông Mã Khởi Quyền tặng bức tranh “Hàn Sơn Bôi Độ”, có đến 92 người làm thơ ca ngợi bức tranh này, tất cả 165 bài thơ (Xem: Nghệ Văn). Thời kỳ quân Nhật xâm chiếm Tô Châu, phòng xá điện đường chùa đã trở thành nơi nhốt ngựa của quân Nhật. Chùa chỉ còn hai ba vị tăng nương nhau mà sống, nguồn thu nhập chỉ dựa tiền bán cơm và tiền viết liễn, cuộc sống trôi qua một cách miễn cưỡng

Theo Giacngo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *