Chùa Hàn San – Chùa nổi tiếng Trung Quốc

Chùa Hàn San tọa lạc bên bờ sông Cổ Vận thôn Thất Lý, nằm ngoài cổng Tây Xương thành cổ Tô Châu, nay thuộc trấn Phong Kiều, khu Kim Xương, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Chùa Hàn San được xây cất vào năm Thiên Giám đời nhà Lương (CN 502-519), cách nay có hơn 1400 năm. Xưa gọi là ” Tháp Viện Diệu Lợi Phổ Minh “. Qua con hẻm nhỏ đường Thạch Bản của cổ trấn Phong Kiều, hoặc đứng ở đầu cầu Phong Kiều, đưa mắt nhìn sẽ thấy trên con đường nhỏ quanh co xa tắp, thấp thoáng bóng chùa Hàn San với tường vàng ngói biếc, sân chùa tùng bách tươi xanh, tọa lạc trong rừng cây xanh thẳm.

Vào năm Trinh Quán đời nhà Đường (627-649), theo truyền thuyết, lúc đó có hai vị danh tăng là Hàn San và Thập Đắc từ núi Thiên Đài đến trụ trì nơi đây, cho nên đổi tên là Hàn San. Trong hơn 1000 năm qua, chùa Hàn San đã 5 lần bị hỏa hoạn, lần trùng tu cuối cùng là vào khoảng năm Quang Tự đời Thanh (1875-1908). Trong chùa di tích xưa rất nhiều, có bài văn bia được khắc trên đá của nhà thơ Trương Kế, có tượng Hàn San Thập Đắc được khắc bằng đá, những văn bia khắc bị vở của Văn Trưng Minh và Đường Dần… Trong chùa chủ yếu xây dựng Đại Hùng Bửu Điện, Vũ Điện (kiến trúc kiểu cung điện), Tàng kinh lâu, Bi Lang, lầu chuông, lầu Giang Phong v.v…

Chùa nổi tiếng ở nước ngoài, Chùa nổi tiếng Trung Quốc, chua o Trung Quoc, chua han san, chua han san Trung Quoc

Bắc Tống Thái Bình Hưng Quốc (tháng 12 năm 976 – tháng 5 năm 978), quan Tiết Độ Sứ là Tôn Thừa Hựu trùng tu tháp Phật 7 tầng, xưa nơi đây đã từng có tháp, hoặc xem tháp Tổ sư Phổ Minh là tháp Phật.

Nam Tống Kiến Viêm năm thứ 4 (1130), quân Kim xâm lăng Nam Tống, những ngôi chùa do nhà nước quản lí và các nhà dân tại trấn Tây Giao, Tô Châu, trong một đêm bị thiêu sạch. Chùa Hàn San tuy may mắn thoát khỏi hỏa hoạn, nhưng bị quân binh dày xéo. “Chư Tăng đều chạy trốn, mái chùa Hàn San sụp đổ, ngói rơi lả chả trúng vào người.” Nằm ngửa mặt thấy trời, bốn phía vách trống lạnh, sống cảnh như người chạy nạn. (Theo “Phong Kiều Tự Ký”)

Chùa nổi tiếng ở nước ngoài, Chùa nổi tiếng Trung Quốc, chua o Trung Quoc, chua han san, chua han san Trung Quoc

Thiệu Hưng năm thứ 4 (1134), có Trưởng lão Pháp Thiên không rõ từ đâu đến, đích thân thống lãnh đồ chúng, chỉnh sửa tu bồi, tiết chế y phục uống ăn, chắt chiu từng li từng tí, nếm đủ mùi gian khổ, gầy dựng vất vả nhọc nhằn, trải qua 12 năm, cuối cùng khiến cho “ngôi Phạm vũ mới hoàn toàn, có thể duy trì được mấy ngàn năm”. Trong thời gian trùng tu tháp Phật, tiêu phí tài chánh, tiêu hao nhân lực 3 năm. Xây cất thêm viện Thủy Lục, trang nghiêm u nhã, vì rường cột Phật pháp mà thấp thỏm không yên. Chùa Hàn San Trung Quốc sau khi được trùng tu, khí thế qui mô đồ sộ, nức tiếng từ xưa đến nay.

 

 

Theo Giacngo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *