Chùa nổi tiếng Đại Tòng Lâm- Ngôi chùa thuộc phái Bắc tông (phần 2)

Ngôi chùa Đại Tòng Lâm do Hòa thượng Thích Thiện Hòa, đến khai sơn vào năm 1958 với mục đích xây dựng nơi đây thành một đại tòng lâm có quy mô lớn, tiến đến mở Phật học viện, quy tụ Tăng Ni khắp nơi về tu học, đào tạo lực lượng kế thừa thực hiện sự nghiệp hoằng pháp độ sanh và là nơi cầu an của người hành hương phật

Bài viết khác:
Chùa nổi tiếng Đại Tòng Lâm- Ngôi chùa thuộc phái Bắc tông (phần 1)
Chùa nổi tiếng Đại Tòng Lâm- Ngôi chùa thuộc phái Bắc tông (phần 3)
Đối diện với cổng của ngôi chùa là tháp Đa Bảo với kiểu kiến trúc ba tầng được xây dựng năm 1983. Tầng trên thờ tượng đức Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo; hai vị Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền và hai vị đệ tử của đức Phật là Ca Diếp, A Nan. Tầng dưới thờ Bồ tát Di Lặc và bốn vị Hộ Pháp. Mặt trước tháp có cặp câu đối bằng chữ Quốc ngữ.

chùa nổi tiếng, chùa nổi tiếng vũng tàu, chùa Đại Tòng Lâm
Chùa Đại Tòng Lâm

Bên phải tháp Đa Bảo là vườn Lâm Tì Ni và vườn Lộc Uyển để kỷ niệm nơi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh và nơi đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo chuyển pháp luân giáo hóa chúng sanh. Ở đây cũng có những câu đối bằng chữ Quốc ngữ.
Vườn Lâm Bi Ni bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ

Nước Ca Tỳ La chín rồng tắm Phật tại ta bà.

Tại vườn Lộc Uyển:
Thế giới hoan ca mừng đại giác viên thành Phật quả
Diêm phù vui vẻ nay chúng sanh nhuần gội pháp mầu.

Bên trái tháp Đa Bảo có pho tượng đức Phật nhập Niết bàn nằm trên tòa sen. Tượng có mái che, trước có cổng vào.
Sau tháp Đa Bảo, có hồ sen, giữa có chiếc cầu đưa khách hành hương đến khu tượng đức Phật Thích Ca ngồi tham thiền dưới gốc cây bồ đề của ngôi chùa nổi tiếng này. Ở đây có hai cặp câu đối:

Bát sữa sư già ta dứt hết não phiền lên chánh giác
Tòa cỏ diệu kiết tường từ nay viên mãn đến bồ đề.

Bảy thất tham thiền chứng quả sao mai vừa ló dạng
Sáu năm khổ hạnh đạo thành vang dội khắp muôn phương.

ngôi chùa Đại Tòng Lâm còn có pho tượng có giá trị thẩm mỹ là pho tượng Bồ tát Quan Âm lộ thiên đứng trên đầu con rồng, cao 17m.
Ngôi chánh điện mới được xây dựng lớn ở khu vực này từ năm 2002 với kinh phí dự trù khoảng 30 tỷ đồng. Công trình do kiến trúc sư Lê Quang Mẫn thiết kế, công ty xây dựng Quốc Anh thi công ban đầu. Ngôi chánh điện với hai tầng thờ Phật, có chiều dài 91m, chiều rộng 46m. Đây là ngôi chánh điện thờ Phật lớn nhất Việt Nam. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục và công bố vào ngày 02-01-2006.
Nguồn tuoitre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *