Tượng A Di Đà và những ngôi chùa nổi tiếng theo dòng chảy văn hóa dân tộc (phần 3)

Tượng A Di Đà và Tịnh độ tông thời Lý Tượng Phật có niên đại sớm nhất hiện còn lưu giữ được ở ngôi chùa nổi tiếng thuộc Bắc Bộ là những pho tượng bằng đá thời Lý

Bài viết trước:
Tượng A Di Đà và những ngôi chùa nổi tiếng theo dòng chảy văn hóa dân tộc (phần 2)
Tượng A Di Đà và những ngôi chùa nổi tiếng theo dòng chảy văn hóa dân tộc (phần 3)
Các tượng Phật A Di Đà tọa thiền cổ ở nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác như chùa Tây Phương, chùa La Dương, chùa Cát Quế (Hà Tây cũ), chùa Khám Lạng (Bắc Giang), hay ngôi chùa nổi tiếng Côn Sơn (Hải Dương)… cũng có tư thế tương tự như chùa Thầy, luôn kết ấn Tam muội và hầu hết đều không có nhục kháo. Ngực ở một số pho tượng này có đeo dây anh lạc như ở chùa Kim Liên (Hà Nội), chùa Khám Lạng (Bắc Giang). Có những tượng ngực nổi lên chữ Vạn như chùa La Dương, chùa Cát Quế, chùa Côn Sơn. Đôi khi vừa đeo dây anh lạc, vừa có chữ Vạn như chùa Vạn Vân ở Bắc Giang. Pho tượng A Di Đà cổ xưa bằng gỗ lớn nhất có lẽ là pho tượng ở chùa Côn Sơn, niên đại thế kỷ XVIII: cao 258cm, ngồi trên tòa sen cao 60cm, lại được kê trên bệ gỗ 6 cạnh cao 18cm.
ngôi chùa nổi tiếng, chùa nổi tiếng nhất, Tượng A Di Đà
Trong các ngôi cổ tự, người hành hương đất phật cũng còn thấy một số tượng Phật A Di Đà được bài trí trong các tháp Cửu Phẩm Liên Hoa. Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa gồm 2 loại: loại bằng gỗ thì có thể quay được khi các tín đồ vừa quay vừa hành lễ; loại không quay được thì làm bằng gạch hoặc đá. Cửu Phẩm Liên Hoa là một biểu tượng được nhắc đến trong các kinh Đại Nhật Kinh Sở, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà… Đây là biểu tượng tối cao của thế giới Cực lạc, thế giới của cõi Niết bàn – nơi có Phật A Di Đà cai quản. Sự xuất hiện phổ biến thức tượng A Di Đà và hình tượng tháp Cửu Phẩm Liên Hoa trong kiến trúc, điêu khắc Việt Nam chính là sự phát triển đỉnh cao của tín ngưỡng Tịnh độ Di Đà.
Nguồn phatgiao.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *