Bách Đàm Cổ Tự – Tiêu diêu miền Lạc cảnh (Phần 1)

Bách Đàm Cổ Tự tọa lạc tại xã Bắc Diện, quận Nhân Tế, tỉnh Giang Nguyên Đạo. Do Từ Tạng Luật Sư  (590 ~ 658) khai sơn vào thế kỷ thứ 7.

Bách Đàm Cổ Tự sáng lập trong thời cai trị của Thiện Đức Nữ Vương (Jin-Deok -眞德女王 (647-654), người cai trị đời thứ 28 của triều đại Tân La

Chùa nổi tiếng, ngôi chùa nổi tiếng, chua noi tieng, chùa nổi tiếng Hàn Quốc, ngoi chua noi tieng, bách đàm cổ tự

Bách Đàm Cổ Tự gần núi Tuyết Nhạc (Seoraksan – 雪 岳 山). Ban đầu ngôi chùa mang tên Hangyesa và giới quan chức cùng người dân trong vùng thường đến để cầu Thọ (장수대 -大長壽). Vì chiến tranh và thiên tai đã được xây dựng lại nhiều lần kể từ sau đó.

Năm 690, Bách Đàm Cổ Tự đã bị cháy toàn bộ và vào thời thời trị vì của Vua Thần Văn Vương (Sinmun – 神文王) (681 -692), người cai trị đời thứ 31 của triều đại Tân La (Silla – 新羅), đã phục dựng lại rồi lần lượt chùa được chuyển đổi các danh hiệu như : Youngchuisa, Simsa, Simwonsa, Bách Đàm Cổ Tự (Baekdamsa – 백담사 -百潭古寺) cho đến nay.

Chùa nổi tiếng, ngôi chùa nổi tiếng, chua noi tieng, chùa nổi tiếng Hàn Quốc, ngoi chua noi tieng, bách đàm cổ tự

Một tượng Phật A Di Đà (Amityus – 阿彌陀佛)bằng gỗ quý được tạc vào năm 1748, thời trị vì của quốc vương Anh Tổ (Yeongjo -英祖) (30.8.1724 – 05.03.1776), thời đại Triều Tiên (Joseon –조선 – 朝鮮) và xem như một bức tượng nổi tiếng ở thế kỷ 18. Cấu trúc hiện nay còn các điện : Geukrakbojeon, Sanryeonggak, Hwaeomsil, Beophwasil, Jeongmun và Yosachae. Một cây cầy đá được gọi là Susimgyo được xây trên Baekdam Gyegok Valley phía trước Chùa.

 

 

Theo ST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *